E-school

E-learning hos DDZ

Stor fleksibilitet, uden at gå på krompromis med et højt fagligt niveau, det er hvad Den Danske Zoneterapeutskole (DDZ) tilbyder med vores e-learnings-koncept. Med vores mere end 30 års erfaring inden for uddannelse og kurser i det alternative, har vi et solidt fundament til at udnytte tidens muligheder optimalt. Vi udbyder i dag dele af de mest populære fag på skolen gennem internetbaseret fjernundervisning, hvilket giver langt flere muligheden for at uddanne sig.

E-learning, (virtuel læring) er den læring, som finder sted i et virtuelt læringsmiljø. Et virtuelt læringsmiljø består af webbaserede portaler, hvor deltagerne har adgang til fælles elektroniske platforme og materialer. Eleverne kan således hente pensum fra nettet, debattere digitalt og gennemse webcast med præsentation af pensum, samt sende og modtage input (offentligt eller privat) med både hinanden og underviseren.

Det virtuelle læringsmiljøs effektivitet og intensitet – altså kvaliteten af læringsmiljøet, afhænger i stort omfang af deltagernes engagement og indbyrdes bidrag. Der skal derfor en god arbejdsindsats til for at få et tilfredsstillende udbytte.

E-learning gør brug af elektroniske læringsformer, som gør den enkelte uafhængig af hvor og hvornår undervisningen finder sted. Der er tale om det samme antal timer til undervisningen og læreprocesserne, men med en anderledes fordeling. Det giver større fleksibilitet.

E-learning hos DDZ består af e-school.dk, der indeholder alt fagmateriale, spørgsmål, pensumplan, fagspecifikke debatter, samt webcast for udvalgte fag. Således kan du samlet set deltage, bibringe og modtage læring via nettet, individuelt eller i samspil med dine medstuderende og underviseren.

E-school.dk er hovedportalen i DDZ’s e-learningskoncept, det er en vidensbank med al relevant materiale for det enkelte fag. Der ud over indeholder eSchool også:

 • Pensum og pensumplan for faget
 • Illustrationer og videoklip
 • Studieplaner der guider dig igennem stoffet
 • Studieteknik-kursus så du kan tilrettelægge dit forløb bedst muligt
 • Mange forskellige opgaver til de enkelte emner
 • Terminsprøver/prøveeksamener/eksamensopgaver med rettenøgle til flere af fagene

På e-school findes der en debatsektion til hvert enkelt emne. Her kan al fagets indhold debatteres, og du kan skrive med medstuderende eller kontakte underviseren om pensum. Underviseren besvarer spørgsmål på telefon og mail, så du har mulighed for én til én kontakt. E-school indeholder desuden web-casts for udvalgte fag, så du når som helst kan få en grundig opsummering af de enkelte kapitler fra bogen, præsenteret af underviseren.

Alt i alt betyder det, at selvom den største del af uddannelserne og kurserne foregår på skolen, for at lære håndværket og også for at styrke det sociale samvær og udvikling eleverne imellem, så er der en række læringsprocesser som foregår i det virtuelle læremiljø, hvor kontakt til andre studerende og lærerne foregår digitalt.

Man kan således koble sig på læringsmiljøet uafhængig af hvor man befinder sig. Deltagelsen kan derfor ske i toget på vejen til arbejdet, i arbejdstiden, i fritiden eller om aftenen. En del transport kan undgås og undervisningen kan også strækkes over længere tid med en tilsvarende mindre daglig belastning.

Derfor er e-learning en god ting:

 • familievenlig og fleksibel metode
 • individuelt forløb
 • vi ser højere beståelses procent fordi du først går til eksamen, når DU er klar til det
 • vi ser højere karakterer og derved dygtigere elever af samme årsager

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ring til os for at høre nærmere på tlf. 51 23 77 23

Lukket for kommentarer.

 • NB! Kurser, foredrag, introaftner m.m. der kommer snart:

  Intromøde om Zoneterapeutuddannelsen afholdes hver måned

  Næste holdstart i Zoneterapi er et aften- og daghold august 2023.

  Vil du på 1, 2 eller flere dages kursus i efteråret? Så kig op i kursuskalenderen eller lad dig inspirere af Populære kurser her ovenfor 🙂 

  Gratis iværksættermøde den 2. marts 2023 kl. 16.30-18 - tilmelding nødvendig