Dispensation

I det nedenstående skema kan du se de uddannelser der giver merit for Anatomi og Fyiologi og/eller Sygdomslære

Anatomi og Fysiologi Sygdomslære
Læge X X
Sygeplejerske X X
Fysioterapeut X X
Ergoterapeut X X
Jordemoder X X
Osteopat X X
Kiropraktor X X
Mensendieck X
Psykomotorisk terapeut X
Tandlæge X X
Cand. Scient. Biologi X X
Cand. Scient. Biomedicin X X
Radiograf X
Anden RAB uddannelse X X
Plejehjemsassistent X X
Autoriserede social og sundhedsassistent X X