Zoneterapi på fMRI-scanning

Zoneterapi kan ses med fMRI-scanninger

Vidste du, at sammenhængen mellem fodens reflekszoner og tilhørende kropsområder kan måles?

Det har et japansk forskningsprojekt afdækket ved at måle hvordan at tryk på fodens reflekszoner gav udslag i de dele af hjernen som var tilknyttet de respektive reflekszoner. I dette tilfælde drejede det sig om skulder, øjne og tyndtarm.

Tilsvarende forskning har tidligere vist positive resultater i forbindelse med videnskabelig dokumentation af akupunkturs indvirkning på kroppen, og samme metode viste sig således også at være virksom i forbindelse med zoneterapi.

Ved hjælp af fMRI-scanninger kunne forskerne monitorere hjernens reaktioner under zoneterapi. Her så man, hvordan det ikke kun var det område i hjernen som den aktuelle fod er tilknyttet der reagerede, men også de områder som repræsenterer de kropsområder som de stimulerede reflekszonerne er knyttet til.

Man har tidligere afdækket, hvordan zoneterapi har positiv og afslappende effekt på kroppen, men der har været tvivl om hvordan det virker fysiologisk. Altså indtil denne metode kastede lys over det.

Et afsluttende, men ikke mindre vigtigt forhold er således, at den afdækkede sammenhæng  mellem reflekszoner og aktivitet i hjernen, gør at man fremover har en virksom metode til at forske yderligere i zoneterapiens effekt.

En fysiologisk forståelse for sammenhængen kan i sidste ende give os mere viden til videreudvikling af behandling og teknikker.

Reference: www.sciencedirect.com

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.

  • NB! Kurser, foredrag, introaftner m.m. der kommer snart:

    Intromøde om Zoneterapeutuddannelsen afholdes hver måned

    Vi har stadig pladser på både dag- og aftenhold zoneterapi med start august 2022 - ring 51 23 77 23 og hør mere.... Næste holdstart er weekendhold januar 2023.

    Mange af vores kurser starter i september, kig op i kursuskalenderen eller lad dig inspirere af den kronologiske perlerække af kurser her ovenfor 🙂