DDZ’s Zoneterapeutuddannelse

Kan du forestille dig en hverdag hvor du bestemmer indhold og arbejdstid?

Savner du et job hvor hver dag giver mening og hvor du kan hjælpe andre mennesker og give dem øget livskvalitet. Hvis Corona har fået dig på andre tanker om hvordan dit liv skal leves, så tag beslutningen nu, hvor du med vores zoneterapiuddannelse kan blive Zoneterapeut og Massør for kr. 2.875 pr. mdr. i rentefrie afdrag over 24 mdr.

Uddannelsen kan skræddersys til dig, som stadig arbejder fuld tid, til dig som har tiden nu eller stræk den over 2-3 år, ring og hør mere om dine muligheder på 49 40 70 49 og kom til Intromøde som afholdes hver måned

Få en RAB-godkendt uddannelse fra en professionel skole med 35 års erfaring. Faglig stolthed, fleksibilitet, små hold og uformel omgangstone – det er DDZ. Vi tilbyder mulighed for rentefri afdragsordning samt gratis overnatning.
NB: Hos Den Danske Zoneterapeutskole får du Massøruddannelsen inkluderet gratis i skolens Zoneterapiuddannelse og når du er færdig Zoneterapeut får du 10% rabat på DDZ´s kurser.

Indhold i DDZ’s Zoneterapiuddannelse (klik på emnerne):

Hvad kan zoneterapi?    Zoneterapi i sundhedsordninger    Introdage    Studieform på Zoneterapidelen    Studieform på eSchool   eSchool    Fag og Timer    Zoneterapi    Anatomi, fysiologi og sygdomslære    Traditionel Kinesisk Medicin TKM    KlientPsykologi    Kost, Vitamin og Minerallære    Orientalsk diagnose    Personalepleje    Praktik    Dispensation og Merit    Økonomisk støtte    Bruttoløns ordning    Opstart    Hold    Pris    Tilmelding    Offentlig godkendelse    Foreninger    Fordele    Skolens kvalitet

Introduktion

Vi ved at valg af uddannelse til Zoneterapeut kan være en kompliceret affære, men vi vil forsøge med dette informationsmateriale, at gøre vores tilbud til dig så overskueligt og informativt som muligt. 
Vi har mange års erfaring – skolen startede i 1985 og har gennem årene uddannet mange højt kvalificerede Zoneterapeuter. Den daglige leder af skolen er Tina Lykke, som selv er zoneterapeut med egen klinik og derfor konstant har fingeren på pulsen i forhold til de studerendes behov. 
Som studerende får du under hele din zoneterapiuddannelse råd og vejledning når du har brug for det – også når du ikke er på skolen, bla. får hvert hold besøg af Erhvervshus Hovedstaden med et skræddersyet opstarts foredrag til dig som studerende iværksætter.
Vi er der også for dig, når du er færdiguddannet og står og har spørgsmål til en kompliceret klient. Selvsagt er vi altid på forkant med udviklingen, følger altid den nyeste forskning, så de studerende er klædt på til jobbet.

Lærerstaben

Vi benytter os af en højt kvalificeret lærerstab der bl.a. inkluderer zoneterapeuter, akupunktører, læger, massører, ernærings- og husholdningsøkonom, psykriatrivejleder og kropsterapeut. Derudover har vi tilknyttet en bred vifte af erfarne komplimentære behandlere. Flere af vores faste undervisere i Zoneterapi, har undervist og praktiseret faget i mange år.
Som studerende kræves der en stor arbejdsindsats og dit fulde engagement, men så lover vi dig også at du får en professionel uddannelse som Zoneterapeut. Vi gør dig klar til at starte din egen klinik, bl.a. ved at du allerede under din zoneterapiuddannelse opbygger dig en klientkreds og bliver undervist i markedsføring og start af egen virksomhed. Det vigtigste er dog, at du kan dit håndværk og kan lide at arbejde med mennesker. Hos os bliver du zoneterapeut på én af Danmarks ældste zoneterapeutskoler – Med gode jobmuligheder og et arbejdsliv, hvor du selv bestemmer
- Samtidig hjælper du andre med at holde sig sunde og raske.
 – Få en anerkendt zoneterapiuddannelse, der giver både arbejdsglæde og personlig tilfredsstillelse.

Hvad kan zoneterapi?

Zoneterapi er i dag nok den mest anerkendte alternative behandlingsform i Danmark. Zoneterapien anvendes som et middel til at genoprette det menneskelige legemes balance og til at sikre dets funktion. En ubalance i det menneskelige legeme viser sig ved sygdomme. Da legemet er et komplekst system, vil dårlig funktion et sted skabe ubalance i helheden. Dette helhedshensyn er grundlag for teorien om zoneterapi. I zoneterapien findes der på fødderne et fuldstændigt “billede” af det menneskelige legeme udtrykt ved reflekszoner. Ømhed i en reflekszone henviser til et eller flere organer som er dårligt fungerende. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer kan zoneterapien påvirke organerne til en bedre funktion og derved genoprette legemets balance. Zoneterapien nedsætter spændinger og stimulerer blodomløbet samtidig med, at der sker en stimulering af energistrømningerne i legemet, hvorved der bringes ny livskraft til organismen.
Tilbage til top

Zoneterapi i sundhedsordninger

Zoneterapi tilbydes i dag som en del af den tværfaglige behandling på en lang række virksomheder, og er således en fast del af sundhedsordninger og private sundhedsforsikringer. Vi ser ligeledes, at mange private tager større ansvar for deres egen sundhed, og er der småskavanker i familien, vælger mange en alternativ behandler til både børn og voksne. Ikke mindst bruger mange zoneterapien til at forebygge, at der opstår skavanker og vi ser sportsfolk i topklasse der også er flittige brugere af zoneterapeuternes professionelle indsigt. Gennem Sygesikringen Danmark gives der tilskud til zoneterapi for deres medlemmer. Alle private- og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer betaler helt eller delvis for zoneterapi til deres medlemmer. Arbejde er der derfor nok af, og behovet for specialiserede Zoneterapeuter bliver større for hver dag.
Tilbage til top

Introdage

Vi afholder gratis uforpligtende introdage til vores zoneterapiuddannelse flere gange årligt, se menuen til venstre for info om næste gang.
Tilbage til top

Studieform på zoneterapidelen

Vi uddanner professionelle Zoneterapeuter med stor teoretisk viden, til et godt håndværk med store fremtidsmuligheder. På skolen tilbyder vi vores zoneterapiuddannelse både som dag-, aften og weekend hold. Vi starter både dag-, aften- og weekend hold hvert år.

 1. Dagholdet foregår fra kl. 09.30 til 15.45 én gang om ugen. (start hvert år i august)
 2. Aftenholdet foregår fra kl. 16.30 – 21.30 én aften om ugen. (start hvert år i august)
 3. Weekendhold foregår én weekend om måneden fra fredag aften og lørdag og søndag om dagen. (start hvert år i januar)

Vi følger så vidt muligt skolernes ferier på alle vores hold. Selve zoneterapi uddannelsen forløber over 14 til 17 måneder, alt efter hvilket hold du vælger. Undervisningen i Zoneterapi foregår som klasseundervisning, hvor der veksles mellem teori og praksis. Der vil være gruppearbejde samt individuelle øvelser og vi opfordrer meget til, at de studerende danner studiegrupper, hvor I sammen kan arbejde med hjemmeopgaver og e-learningsmoduler.

Udover zoneterapiuddannelsen skal du læse Anatomi & Fysiologi samt Sygdomslære som kan læses i det tempo der passer dig.  Vi har både fysisk undervisning og et meget veludbygget e-school koncept til selvstudie.  Vi opfordrer kraftigt til at de teoretiske fag Anatomi & Fysiologi og Sygdomslære tages inden opstart af zoneterapiuddannelsen. Vi har fysisk fremmødeundervisning på skolen hver anden uge med læge Elvin Khodi. Forløbet starter op 2 gange om året.
Tilbage til top

Studieform på eSchool.dk

På eSchool får du desuden adgang til ekstra læringsværktøjer, studieteknik kursus, opgaver, puslespil og meget andet, som vil lette læringen og repetitionen. De spændende undervisningstimer, hvor målet er at kunne forstå, berige og bedre vores kommende klienters liv, medfører personlig udvikling og ofte nære venskaber. Efter endt uddannelse danner de færdige terapeuter ofte erfa- og netværksgrupper. Der er skriftlig og praktisk eksamen.
Tilbage til top
Fagene anatomi/fysiologi og sygdomslære læses efter fysiske bøger: “Anatomi og fysiologi På en anden måde” af Kjeld Bruun-Jensen og Sygdomslære bogen “Sygdomslære – På en anden måde” af samme forfatter, som er læge. Bøgerne er fra Forlaget Pons. Fagene læses som delvis e-learning – så du kan starte allerede i morgen.

NYHED! Minimum to gange årligt tilbyder vi et undervisningsforløb med fysisk undervisning på skolen som samtidig kan følges online på Zoom, hvis man bor langt væk eller på anden måde forhindret i at møde op i Herlev.

Fremmøde/Zoom undervisningen er ca. hver anden uge i ca. 4 måneder, hvorefter du skulle være klar til eksamen. Herefter starter vi et lidt kortere forløb op med faget sygdomslære.

På begge hold kan man møde op på skolen eller deltage via Zoom. Vi håber, at dette set-up kan gøre det nemmere for de, der synes det er svært at få stoffet ind under huden eller synes det er svært at læse alene.

Tidligere undervisning er gennem årene lagt ind på eSchool sammen med slides, udviklet af Læge Christina Krogerus. Vi har desuden, i samarbejde med læge Line Sylvest Pedersen, udviklet læringsvideoer i de enkelte emner fra bøgerne. Mulighed for personlig kontakt med underviser, Læge Elvin Khoudi og et Forum på alle fag, sikrer at du aldrig står alene med dit studie. Du tilbydes også at blive tilkoblet en studiegruppe.
Fagene afsluttes med en fysisk aflagt eksamen, som afholdes løbende over året. Du har mulighed for 2 forsøg ved hvert af de to fag, men vores “dumpeprocent” er næsten ikke eksisterende, idet du selv bestemmer hvornår du er klar.
Tilbage til top

eSchool med 30 års erfaring i uddannelse og læring

DDZ´s eSchool tilbyder følgende kurser som e-learning, i forbindelse med vores zoneterapiuddannelse :

 • Anatomi/fysiologi
 • Sygdomslære/Patologi
 • Psykologi
 • Zoneterapi (teori)

Udover den øgede fleksibilitet e-learning giver, så medfører undervisningsformen også, at du kan starte op på din uddannelse så snart du har besluttet dig og tilmeldt dig, uafhængig af hvornår der starter klasseundervisning i zoneterapi eller Massage. Det betyder at det er muligt for dig at gennemføre uddannelsen langt hurtigere end ellers. Omvendt kan du også bruge al den tid du har brug for til selvstudiet, der er ingen tidsbegrænsning. På følgende link kan du læse mere om, hvad e-learning er og består af.
Tilbage til top

Fag og Timer

200 timer Anatomi/Fysiologi – afsluttes med eksamen
100 timer 
Sygdomslære med farmakologi – afsluttes med eksamen

 280 timer Praktisk og teoretisk zoneterapi inkl.                                  

 • Meridianlære                               
 • Traditionel kinesisk filosofi TKM
 • Zoneterapi ved sportsskader, til fødende og babyer.
 • Organrelaterede muskler               
 • Hjælp til opstart som terapeut                             
 • Behandling under supervision
 • Klinikvejledning
 • Kost-, vitamin- og minerallære inkl. Biopati            
 • Visuel diagnose, orientalsk diagnoseværktøj                              
 • Psykologi og samtaleteknik
 • Introduktion til andre behandlingsformer, 80 timer (Massøruddannelsen)
 • Derudover dokumenterede behandlinger af klienter, 50 timer 

710 timers uddannelse  – hvoraf kun de teoretiske fag er delvis e-learning, resten er fremmøde timer.          

Hertil kommer opgaver og repetitions timer på eSchool.dk                               

Derudover må du forvente måske lige så mange timers hjemmearbejde. Uddannelsen kan tages som enkeltfag eller som en hel uddannelse, zoneterapi undervisningen tages dog i et samlet forløb på ca. 14 måneder, se uddannelseskalenderne her . Anatomi/fysiologi og sygdomslære læses som delvis e-learning på vores egen eSchool samt fremmøde undervisning som også optages og lægges på eSchool. Til faget zoneterapi får du på eSchool adgang til ekstra læringsværktøjer, studieteknik kursus, opgaver, puslespil og meget andet, som vil lette læringen og repetitionen, samt ekstra viden.
For at blive Zoneterapeut og få diplom derpå, skal 3 eksamener bestås: Anatomi/fysiologi, sygdomslære og zoneterapi. Massør uddannelsen afsluttes ved aflægning af behandling på ekstern censor.                         
Tilbage til top

Zoneterapiuddannelse

Undervisningen i zoneterapi veksler mellem teoretisk gennemgang og behandling. Det rent håndværksmæssige indenfor zoneterapien lægges der stor vægt på. Desuden undervises der i:

 • meridianlære, 5-element lære og indføring i traditionel kinesisk medicin TKM
 • kost, vitamin- og minerallære
 • psykologi
 • organrelaterede muskler
 • spædbørnszoneterapi, barnløshed
 • fødsler
 • biopatiske grundprincipper
 • journalskrivning
 • sportsskader
 • massage
 • íntro til andre behandlingsformer (ud over Massør undervisningen, som tages separat fra zoneterapidelen)
 • visuel diagnose, orientalsk diagnose
 • etik
 • markedsføring

Se uddybning af udvalgte fagelementer i de følgende afsnit. Der er både skriftlig og mundtlig/praktisk eksamen på vores Zoneterapiuddannelse. Den teoretiske del foregår på skolen, se uddannelseskalendere her, med e-learning som støtte til lektielæsningen, hvor der løses opgaver og teorien repeteres.
Tilbage til top

Traditionel Kinesisk Medicin TKM

TKM er en uundværlig del af Zoneterapeutens diagnose og arbejdsværktøj og du vil blive introduceret til TKM fra første dag. Forståelse, viden og brug af meridianer, akupunktur punkter og 5 – elementernes aspekter læres indgående og integreres i DDZ zoneterapeutens arbejde med klienten. De psykologiske aspekter og sammenhænge bag sygdommes opståen vægtes højt.
Tilbage til top

KlientPsykologi

I Klientpsykologi vil du få kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker der kan anvendes i forhold til hver enkelt klient. Et vigtigt formål med dette fag er desuden at få kendskab til faktorer der påvirker forholdet mellem klient og behandler samt en forståelse for psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen. Faget giver en helt unik mulighed for, at du kan udvikle dig personligt og finde dine styrker og resurser til at blive en god terapeut.

Der er løbende undervisning under uddannelsen, som følger det enkelte hold. dvs. at underviseren, fører holdet gennem udviklingen til zoneterapeut med alle de udfordringer der opstår undervejs, både på det personlige plan og i forhold til klienten. Den teoretiske grundpsykologi læses via e-learning. Faget indgår i eksamenspensum, men kan også tages af elever fra andre skoler eller hvis du blot har lyst til emnet, i så fald afsluttes med en online eksamen, efter behov. Vil du vide mere, kan du læse om klientpsykologi her.
Tilbage til top

Kost, Vitamin og Minerallære

Formålet med dette kursus er at sikre at du som studerende i en vis udstrækning har kendskab til emnet og er i stand til at vejlede andre mennesker i viden om sundheds- og helseanliggender. Vi tager i undervisningen udgangspunkt i dig selv, hvilket er en forudsætning for at kunne hjælpe andre. Vi er ikke fanatiske, men forsøger at lægge en simpel og brugbar linie over et fag, som i samfundet efterhånden desværre har udviklet sig til modsatrettede videnskaber. Faget behandler bl.a.

 • Vitaminer og mineraler
 • Protein, kulhydrater og fedt
 • Syre-basebalance
 • Blodsukker ubalancer
 • Candida Albicans
 • Kostvejledning, herunder 5 – element kost
 • Allergier og intolerancer o.m.a.
 • Kosttilskud, Homøopati, urter

Tilbage til top

Orientalsk diagnose

Orientalsk diagnose omfatter emnerne kost, vitamin og minerallære samt orientalsk diagnose. Vi vil gennemgå emner som tungediagnose, pulsdiagnose, ansigtsdiagnose, hånddiagnose og øjendiagnose. I uddannelsen vil du blive orienteret om alternative præparater som er vel undersøgt eller afprøvede. Det vil sige de præparater der har dokumenteret virkning, samt de midler der på et bredt erfaringsgrundlag bruges ofte.
Tilbage til top

Personalepleje

DDZ arbejder med at tilpasse uddannelsen til erhvervslivet. Erhvervszoneterapi vinder mere og mere ind. En række større danske virksomheder f.eks. SAS, Post Danmark, Lego, Ishøj Kommune, Taastrup Kommune, Advokatkontorer, Sportsklubber m.fl. har allerede ansat Zoneterapeuter til at varetage medarbejdernes velbefindende som et led i firmaets personalepolitik. DDZ skolen får ofte henvendelser fra klinikker og virksomheder, der ønsker at ansætte en Zoneterapeut. Mange undersøgelser viser entydigt, at Zoneterapeuten hurtigt tjener sig ind som følge af bla. færre sygedage blandt medarbejderne.
Tilbage til top

Praktik

På dag- og aftenholdet er der 4 ugers praktik på programmet i foråret. Formålet med praktikken er først og fremmest, at eleverne får mulighed for at behandle helt fremmede klienter, 4 uger i træk under supervision af underviseren. Vi har tidligere besøgt forskellige virksomheder i forbindelse med praktikken, men har besluttet at bruge praktikperioden til at samle data for zoneterapiens effekt på forskellige patientgrupper. Vi har et par år med stor succes arbejdet med mennesker med Coronasenfølger, hvor vi i snit skabte en forbedring hos klienterne på 38%, vi har tidligere med stor succes arbejdet med Fibromyalgi og i år har vi sat hjernerystele på programmet.

Formålet er, at vi samtidig med at eleven kan arbejde under supervison, kan skabe evidens for zoneterapien med vores ministudier. Vi ved godt det er i mindre målestok, men det er et sted at starte og en god platform til at sprede det glade budskab om hvad zoneterapi kan.

For weekendholdet er det ikke muligt at lave et forløb på samme måde, da der går ca. 4 uger mellem hver undervisningsweeekend. I stedet har de haft flere klienter inde en dag under supervision, for at få et billede af hvordan det kan være at arbejde som zoneterapeut når man er færdiguddannet. Derudover har de behandlet på skolens undervisere og andre zoneterapeuter som har givet feedback.

Tilbage til top

Dispensation og Merit

Elever med en af nedenstående uddannelser får automatisk dispensation for anatomi/fysiologi og sygdomslære:
Læger, tandlæger, sygeplejersker, sosu-assistenter med autorisation, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, osteopater, cand. scient. biologi, cand. scient. biomedicin og plejehjemsassistenter.
Følgende får dispensation for anatomi/fysiologi, men ikke sygdomslære:
Radiografer, afspændingspædagoger og mensendiecklærere.
Dispensation i faget sygdomslære, men ikke i anatomi/fysiologi har bioanalytiker/hospitalslaboranter. Der skal ikke søges om dispensation for ovenstående, men kopi af eksamensbevis / autorisationsbevis bedes vedlagt tilmeldingsblanketten. Andre med relevante uddannelser kan ansøge om dispensation. Elever der pga. dispensation ikke deltager i et af ovenstående fag, får en prisreduktion i deres uddannelse.
Tilbage til top

Økonomisk støtte

Står du over for at skulle revalideres eller lignende, kan du vise materialet til din sagsbehandler. I visse tilfælde vil din A-kasse hjælpe dig – ring evt. 49 40 70 49 for hjælp.

En anden måde at finansiere din zoneterapiuddannelse på, er på forhånd at have solgt ”optioner” af din uddannelse, d.v.s. at du til familie, venner, kolleger sætter dine behandlinger til salg, så at tante Marie fx. køber 10 behandlinger for 1000 kr., (eller mere) med start når du begynder på skolen, senere kan optionerne blive dyrere, hvis du synes, men det handler både om at få uddannelsesudgiften dækket og få behandlet så mange som muligt mens du går på skolen.
Tilbage til top

Bruttoløns ordning

Zoneterapiuddannelse med rabat (bruttoløns ordninger). Du kan spare cirka en tredjedel af prisen, hvis du laver en bruttoløns aftale med din arbejdsplads. Det vil sige, at din arbejdsgiver betaler uddannelsen og trækker prisen fra din bruttoløn, måske over en periode på fx. 12 mdr.  Læs mere på SKAT’s hjemmeside.
Tilbage til top

Opstart

Din zoneterapiuddannelse begynder når du beslutter dig for at gå i gang. De fleste begynder nemlig med at læse anatomi og fysiologi på e-learning og starter derefter op på 1. semester i Zoneterapi ved først kommende lejlighed eller når det passer den enkelte. Vi opfordrer kraftigt til at anatom/fysiologi og også gerne faget sygdomslære er afsluttet inden opstart af zoneterapidelen.

Massør uddannelsen starter to til tre gange årligt, så denne del tages når det er mest hensigtsmæssigt for den enkelte elev. Du kan evt. tage Massøruddannelsen mens du læser de teoretiske fag, inden opstart af undervisningen på  Zoneterapiuddannelsen og det gøres enten på dag- aften eller weekendhold.
Tilbage til top

Hold (Se alle hold kalendere her )

Daghold Zoneterapi: Vi starter daghold hvert år i august, 3 semestre som tages i sammenhæng

Aftenhold Zoneterapi: Vi starter aftenhold hvert år i august, 3 semestre som tages i sammenhæng

Weekendhold Zoneterapi: Vi starter weekendhold hvert år i januar, 3 semestre som tages i sammenhæng

Alt efter interesse, kan vi oprette yderligere hold. Ring og forhør dig, hvis ovenstående ikke dækker dit behov.
Tilbage til top

Pris

Vil du se kalenderen over det hold du er interesseret i, så gå til uddannelseskalender. Pris: Uddannelsens samlede pris pr. 1. september 2022, inkl. bøger, materialer og eksamen)   kr. 69.000,-
Hvis hele uddannelsens pris betales kontant inden første undervisningsgang eller når du går i gang med de teoretiske fag på e-learning, kan privatpersoner få 5 % i kontantrabat på uddannelsen, dvs. netop nu: kr. 65.550
Betalingsmetode eksempel: Ved start på e-learning betales kr.  11.000,- (fagenes pris er indeholdt i den samlede pris). Hvis du ikke starter op med e-learning (hvis du fx. har merit for fagene), kan du i stedet indbetale et tilmeldingsgebyr på kr. 2.000,- for at sikre dig plads på et givent zoneterapi- eller massør hold. Restbeløbet kan rentefrit afdrages over de måneder du går på skolen eller fra du tilmelder dig e-learning inden klasseundervisning, max 24 mdr.
En mulighed er også, at du starter med at afdrage den samlede pris, kr. 69.000 over max 24 fortløbende måneder = kr. 2.875 pr. måned, når du starter på enten de teoretiske fag, massør uddannelsen eller zoneterapi forløbet.

Zoneterapiuddannelsen kan også læses og betales pr. fag, eller på anden måde efter aftale, ring og spørg efter din egen personlige betalings aftale. Såfremt du ønsker en færdig kalender over et af ovenstående hold, kan du selv printe den fra uddannelseskalender eller kontakte skolen på tlf. 49 40 70 49 eller pr. mail ddz@ddz.dk, så sender vi den.
Tilbage til top

Tilmelding

Har dette materiale givet dig lyst til at begynde på vores zoneterapiuddannelse, så ring og tilmeld dig en introdag eller tilmeld dig introdag/uddannelsen her eller på tlf. 49 40 70 49. Du er også altid velkommen til at få en uforpligtende, personlig samtale på skolen, såfremt du ønsker det. Du kan også komme og følge en undervisningsaften inden du beslutter dig.
Tilbage til top

Offentlig godkendelse

Skolen opfylder SKAT´s regler for momsfritagelse. Det betyder at du som uddannet Zoneterapeut fra vores skole, ikke behøver at tillægge moms til dine zoneterapibehandlinger. Når du er færdiguddannet hos os, vil du kunne blive Registreret Alternativ Behandler (RAB godkendt behandler) i samtlige Danmarks brancheforeninger. Sygeforsikringen danmark samt mange sundhedsordninger og forsikringsselskaber giver tilskud eller betaler hele forløb hos RAB godkendte Zoneterapeuter.
DDZ har ikke undervisning i førstehjælp, til hvilket der er et 7 timers krav for at blive momsfritaget og RAB godkendt. Kurset skal ved indmeldelse til ovenstående være mindre end 2 år gammelt, hvorfor eleven med fordel kan tage kurset kort før registrering og ikke i løbet af zoneterapeut uddannelsen. Kurset koster typisk kr. 550 og er altså ikke med i den fulde uddannelses pakke på DDZ.
Tilbage til top

Foreninger

Du kan efter endt uddannelse som Zoneterapeut fra DDZ frit melde dig ind i en af landets branche foreninger, som du vil høre mere om under uddannelsen.
Tilbage til top

Fordelene ved at tage uddannelser på denne skole

Vi har uddannet og drevet Zoneterapeutskole siden 1985. Vi indgår i internationalt samarbejde og forsøger at være på forkant med hvad der sker af udvikling verden over på zoneterapifronten.

Vores Zoneterapiuddannelse giver ret til momsfritagelse og titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). Vi driver eget e-learningkoncept på www.eschool.dk Allerede under din zoneterapiuddannelse opbygger du dig en kundekreds og bliver undervist i markedsføring og start af egen virksomhed.

Alle vores Zoneterapeuter får erhvervspraktik på en virksomhed, enkelte ansættes efterfølgende på samme virksomhed.

Vi har højtuddannede og velkvalificerede undervisere.

Du kan vælge mellem dag-, aften og weekendhold, korte og lange uddannelser. Du kan vælge at tilmelde dig en hel uddannelse eller læse et fag af gangen. Ved tilmelding til hele uddannelser har vi faste hold, hvor hele uddannelsen er tilrettelagt på forhånd, så du altid ved hvornår din undervisning foregår. 
Så skal du aldrig bekymre dig om der er plads på et hold, om et hold er overtegnet eller om der er nok elever til at det starter. Du kan altså regne med dit skoleforløb fra start til slut.

Rente- og gebyrfri finansiering.
Tilbage til top

Skolens kvalitet

Som kvalitetsstempel for zoneterapiuddannelsen ligger bla. skolens mangeårige ekspertise siden 1985, eksterne censorer, kvalitetssikrede eksamener, professionel lærerstab, undervisningsmateriale som er specielt udviklet til vores studerende på skolen.Vi har tilrettelagt og udført uddannelse af Zoneterapeuter og Massører, men også mange andre alternative uddannelser og kurser er afholdt på skole siden skolens start i maj 1985. Udover undervisning i zoneterapi har vi også behandling af klienter samt afholdelse af forskellige videre- og efteruddannelseskurser. Du vil fra vor side blive uddannet i et erhverv med store fremtidsperspektiver. I løbet af din zoneterapiuddannelse vil du få stor teoretisk viden og omfattende praktisk kunnen. Du vil blive konfronteret med forskellige roller som den “støttende”, den “vejledende”, den “lyttende” samt gennemgå en personlig udvikling og opnå stor selvtilfredsstillelse og selvudvikling. Det eneste der kræves er en stor arbejdsindsats og dit fulde engagement, og fravær må ikke overstige 15% af undervisningstiden.

Vi har desuden en bred vifte af efteruddannelseskurser, som kan berige den færdige zoneterapeut. For vil du være RAB godkendt, kræver det løbende efteruddannelse. Lad dig inspirere her på hjemmesiden, du får som zoneterapeut fra DDZ 10% på alle DDZ´s kurser. Kontakt DDZ på mail ddz@ddz.dk eller tlf. 49 40 70 49. Vil du vide mere om zoneterapi, så har Den Danske Zoneterapeutskole været med til at udarbejde publikationen Zoneterapeutisk Fagforståelse.
Tilbage til top

Lukket for kommentarer.

 • NB! Kurser, foredrag, introaftner m.m. der kommer snart:

  Intromøde om Zoneterapeutuddannelsen afholdes hver måned

  Næste holdstart i Zoneterapi er et aften- og daghold august 2023.

  Vil du på 1, 2 eller flere dages kursus i efteråret? Så kig op i kursuskalenderen eller lad dig inspirere af Populære kurser her ovenfor 🙂 

  Gratis iværksættermøde den 2. marts 2023 kl. 16.30-18 - tilmelding nødvendig