Zoneterapeutuddannelsen

Alt om zoneterapeutuddannelsen

Overvejer du at blive behandler i zoneterapi, så er her alt hvad du skal vide om DDZ’s zoneterapeutuddannelse! – Få en RAB-godkendt uddannelse fra en professionel skole med 34 års erfaring inden for området. Faglig stolthed, fleksibilitet, små hold og uformel omgangstone – det er DDZ. Vi tilbyder mulighed for rentefri afdragsordning samt gratis overnatning. NB: Hos Den Danske Zoneterapeutskole får du Massøruddannelsen inkluderet gratis i Zoneterapeutuddannelsen og når du er færdig Zoneterapeut får du 10% rabat på DDZ´s kurser.

Indholdsfortegnelse – Zoneterapeutuddannelse:  (klik for at komme direkte til emnet) [mwm-aal-display]

Introduktion

Vi ved at valg af uddannelse til Zoneterapeut kan være en kompliceret affære, men vi vil forsøge med dette informationsmateriale, at gøre vores tilbud til dig så overskueligt og informativt som muligt. 
Vi har mange års erfaring – skolen startede i 1985 og har gennem årene uddannet mange højt kvalificerede Zoneterapeuter. Den daglige leder af skolen er Lene Schmidt, som konstant har fokus på de studerendes behov. 
Som studerende får du under hele forløbet råd og vejledning når du har brug for det – også når du ikke er på skolen. Men vi er der også for dig, når du er færdiguddannet og står og har spørgsmål til en kompliceret klient. Selvsagt er vi altid på forkant med udviklingen, følger altid den nyeste forskning, så de studerende er klædt på til jobbet. Vi benytter os af en højt kvalificeret lærerstab såsom læger, lægestuderende, fysioterapeuter, tandlæger, psykoterapeuter og en bred vifte af erfarne alternative behandlere. Vores faste undervisere i Zoneterapi, har undervist og praktiseret faget i mere end 20 år.
Som studerende kræves der en stor arbejdsindsats og dit fulde engagement, men så lover vi dig også at du får en professionel uddannelse som Zoneterapeut. Vi gør dig klar til at starte din egen klinik, bl.a. ved at du allerede under uddannelsen opbygger dig en kundekreds og bliver undervist i markedsføring og start af egen virksomhed. Det vigtigste er dog, at du kan dit håndværk og kan lide at arbejde med mennesker. Hos os bliver du zoneterapeut på én af Danmarks ældste zoneterapeutskoler – Med gode jobmuligheder og et arbejdsliv, hvor du selv bestemmer
- Og du hjælper andre med at holde sig sunde og raske.
 – Få en anerkendt uddannelse, der giver både arbejdsglæde og personlig tilfredsstillelse.

Hvad er zoneterapi?

Zoneterapi er i dag nok den mest anerkendte alternative behandlingsform i Danmark. Zoneterapien anvendes som et middel til at genoprette det menneskelige legemes balance og til at sikre dets funktion. En ubalance i det menneskelige legeme viser sig ved sygdomme. Da legemet er et komplekst system, vil dårlig funktion et sted skabe ubalance i helheden. Dette helhedshensyn er grundlag for teorien om zoneterapi. I zoneterapien findes der på fødderne et fuldstændigt “billede” af det menneskelige legeme udtrykt ved reflekszoner. Ømhed i en reflekszone henviser til et eller flere organer som er dårligt fungerende. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer kan zoneterapien påvirke organerne til en bedre funktion og derved genoprette legemets balance. Zoneterapien nedsætter spændinger og stimulerer blodomløbet samtidig med, at der sker en stimulering af energistrømningerne i legemet, hvorved der bringes ny livskraft til organismen. Zoneterapi tilbydes i dag som en del af den tværfaglige behandling på en lang række virksomheder, og er således en fast del af sundhedsordninger udbudt af f.eks. Falck Healthcare, Healthcare Danmark m.fl. Vi ser ligeledes, at mange private tager større ansvar for deres egen sundhed, og er der småskavanker i familien, vælger mange en alternativ behandler til både børn og voksne. Ikke mindst bruger mange zoneterapien til at forebygge, at der opstår skavanker og vi ser sportsfolk i topklasse der også er flittige brugere af zoneterapeuternes professionelle indsigt. Gennem Sygesikringen Danmark gives der tilskud til zoneterapi for deres medlemmer. Alle private- og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer betaler helt eller delvis for zoneterapi til deres medlemmer. Arbejde er der derfor nok af, og behovet for specialiserede Zoneterapeuter bliver større for hver dag.

Introdage

Vi afholder gratis uforpligtende introdage til zoneterapi-uddannelsen flere gange årligt, se menuen til venstre for info om næste gang.

Studieform

Vi uddanner professionelle Zoneterapeuter med stor teoretisk viden, til et godt håndværk med store fremtidsmuligheder. På skolen tilbydes uddannelsen (Zoneterapi delen) både som dag- og aften og weekend hold. Vi starter så vidt muligt både dag-, aften- og weekend hold hvert forår og efterår.

 1. Dagholdet foregår fra kl. 09.30 til 15.45 én gang om ugen.
 2. Aftenholdet foregår fra kl. 16.30 – 21.30 én aften om ugen.
 3. Weekendhold foregår én weekend om måneden fra fredag aften og lørdag og søndag om dagen.

Vi følger så vidt muligt skolernes ferier på alle vores hold. Uddannelsen forløber over 1 til 2½ år, alt efter hvilke fag du skal læse og hvor hurtig du er til selvstudierne i anatomi/fysiologi og sygdomslære. Undervisningen i Zoneterapi foregår som klasseundervisning, hvor der veksles mellem teori og praksis. Der vil være gruppearbejde samt individuelle øvelser og vi opfordrer meget til, at de studerende danner studiegrupper, hvor I sammen kan arbejde med hjemmeopgaver og e-learningsmoduler. På eSchool får du desuden adgang til ekstra læringsværktøjer, studieteknik kursus, opgaver, puslespil og meget andet, som vil lette læringen og repetitionen. De spændende undervisningstimer, hvor målet er at kunne forstå, berige og bedre vores kommende klienters liv, medfører personlig udvikling og ofte nære venskaber. Efter endt uddannelse danner de færdige terapeuter ofte erfa- og netværksgrupper. Der er skriftlig og praktisk eksamen.
Fagene (anatomi, fysiologi og sygdomslære) læses efter fysiske bøger, som delvis e-learning – så du kan starte allerede i morgen. Én gang månedligt, tilbyder vi klasseundervisning/repetition, hvor du kan få uddybet det du finder svært. Undervisningen, som optages på video, bliver efterfølgende lagt ind på eSchool sammen med slides, benyttet af underviseren, Læge Line Sylvest Pedersen, som også har udviklet læringsvideoer i de enkelte emner fra bøgerne.  Mulighed for personlig kontakt med underviser og et Forum på alle fag, sikrer at du aldrig står alene med dit studie. Du tilbydes også at blive tilkoblet en studiegruppe.

eSchool med 30 års erfaring i uddannelse og læring

DDZ´s eSchool tilbyder følgende kurser som e-learning, i forbindelse med zoneterapeutuddannelsen.

 • Anatomi/fysiologi
 • Sygdomslære/Patologi
 • Psykologi
 • Zoneterapi (teori)

Udover den øgede fleksibilitet e-learning giver, så medfører undervisningsformen også, at du kan starte op på din uddannelse så snart du har tilmeldt dig, uafhængig af hvornår der starter klasseundervisning. Det betyder at det er muligt for dig at gennemføre uddannelsen langt hurtigere end ellers. Omvendt kan du også bruge al den tid du har brug for til selvstudiet, der er ingen tidsbegrænsning. På følgende link kan du læse meget mere om, hvad e-learning er og består af.

Fag og Timer

200 timer Anatomi/Fysiologi
100 timer 
Sygdomslære med farmakologi

 280 timer Praktisk og teoretisk zoneterapi inkl.                                  

 • Meridianlære                               
 • Traditionel kinesisk filosofi TKM
 • Zoneterapi ved sportsskader/fødsler
 • Organrelaterede muskler               
 • Hjælp til opstart som terapeut                             
 • Behandling under supervision
 • Klinikvejledning
 • Kost-, vitamin- og minerallære inkl. Biopati            
 • Visuel diagnose, orientalsk diagnoseværktøj                              
 • Psykologi og samtaleteknik
 • Introduktion til andre behandlingsformer, 80 timer (Massøruddannelsen)
 • Derudover dokumenterede behandlinger af klienter, 50 timer 

710 timers uddannelse   – hvoraf kun de teoretiske fag er delvis e-learning, resten er fremmøde timer.          

Hertil kommer opgaver og repetitions timer på eSchool.dk                               

Derudover må du forvente måske lige så mange timers hjemmearbejde. Uddannelsen kan tages som enkeltfag eller som en hel uddannelse, zoneterapi undervisningen tages dog i et samlet forløb på ca. 14 måneder, se uddannelseskalenderne her . Anatomi/fysiologi og sygdomslære læses som delvis e-learning på vores egen eSchool samt fremmøde undervisning som også optages og lægges på eSchool. Til faget zoneterapi får du på eSchool adgang til ekstra læringsværktøjer, studieteknik kursus, opgaver, puslespil og meget andet, som vil lette læringen og repetitionen, samt ekstra viden.

Hertil kommer opgaver og repetitions timer på eSchool.dk                          

Zoneterapi

Undervisningen i zoneterapi veksler mellem teoretisk gennemgang og behandling. Det rent håndværksmæssige indenfor zoneterapien lægges der stor vægt på. Desuden undervises der i:

 • meridianlære, 5-element lære og indføring i traditionel kinesisk medicin TKM
 • kost, vitamin- og minerallære
 • psykologi
 • organrelaterede muskler
 • spædbørnszoneterapi, barnløshed
 • fødsler
 • biopatiske grundprincipper
 • journalskrivning
 • sportsskader
 • massage
 • íntro til andre behandlingsformer (ud over Massør undervisningen, som tages separat fra zoneterapidelen)
 • visuel diagnose, orientalsk diagnose
 • etik
 • regnskab og markedsføring

Se uddybning af udvalgte fagelementer i de følgende afsnit. Der er både skriftlig og mundtlig/praktisk eksamen i Zoneterapifaget. Den teoretiske del foregår på skolen, se uddannelseskalendere her, med e-learning som støtte til lektielæsningen, hvor der løses opgaver og teorien repeteres.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

I fagene anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi er formålet at bibringe den studerende en forståelse af den menneskelige organismes opbygning, funktion og sygdomme. Således, at man senere som Zoneterapeut vil være i stand til at vejlede klienter i sundheds- og helseanliggender. Indholdet er stort set som i sygeplejeuddannelsen, men efter lærebøger for alternative behandlere. Bøgerne vi læser efter er “Anatomi og fysiologi På en anden måde” og “Sygdomslære På en anden måde” af Kjeld Bruun Jensen. Der er skriftlig eksamen i disse fag. Fagene læses som delvis e-learning – så du kan starte allerede i morgen. 1 gang månedligt, tilbyder vi klasseundervisning/repetition, hvor du kan få uddybet det du finder svært. Undervisningen, som optages på video, bliver efterfølgende lagt ind på eSchool sammen med slides, benyttet af én af vores undervisere, Læge Line Sylvest Pedersen, som også har udviklet læringsvideoer i de enkelte emner fra bøgerne. Tillige har vi tilknyttet stud.med. Andreas Højrup Sandø Kristensen. Mulighed for personlig kontakt med underviser og et Forum på alle fag, sikrer at du aldrig står alene med dit studie. Vi tilskynder derudover eleverne til at danne mindre studiegrupper. Vores undervisere er henholdsvis læge og bioanalytiker. Når du læser på www.eschool.dk kan du gå til eksamen på skolen, når du er klar.

Traditionel Kinesisk Medicin TKM

TKM er en uundværlig del af Zoneterapeutens diagnose og arbejdsværktøj og du vil blive introduceret til TKM fra første dag. Forståelse, viden og brug af meridianer, akupunktur punkter og 5 – elementernes aspekter læres indgående og integreres i DDZ zoneterapeutens arbejde med klienten. De psykologiske aspekter og sammenhænge bag sygdommes opståen vægtes højt.

Psykologi

I psykologi og psykisk førstehjælp vil du få kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker der kan anvendes i forhold til hver enkelt klient. Et vigtigt formål med dette fag er desuden at få kendskab til faktorer der påvirker forholdet mellem klient og behandler samt en forståelse for psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen. Faget giver en helt unik mulighed for, at du kan udvikle dig personligt og finde dine styrker og resurser til at blive en god terapeut. Der er løbende undervisning under uddannelsen, som følger det enkelte hold, dvs. at underviseren Henrik Dilling, psykoterapeut, zoneterapeut, TFT terapeut m.m., fører holdet gennem udviklingen til zoneterapeut med alle de udfordringer der opstår undervejs, både på det personlige plan og i forhold til klienten. Den teoretiske grundpsykologi læses via e-learning. Faget indgår i eksamenspensum, men kan også tages af elever fra andre skoler eller hvis du blot har lyst til emnet, i så fald afsluttes med en online eksamen, efter behov.

Kost, Vitamin og Minerallære

Formålet med dette kursus er at sikre at du som studerende i en vis udstrækning har kendskab til emnet og er i stand til at vejlede andre mennesker i viden om sundheds- og helseanliggender. Vi tager i undervisningen udgangspunkt i dig selv, hvilket er en forudsætning for at kunne hjælpe andre. Vi er ikke fanatiske, men forsøger at lægge en simpel og brugbar linie over et fag, som i samfundet efterhånden desværre har udviklet sig til modsatrettede videnskaber. Faget behandler bl.a.

 • Vitaminer og mineraler
 • Protein, kulhydrater og fedt
 • Syre-basebalance
 • Blodsukker ubalancer
 • Candida Albicans
 • Kostvejledning, herunder 5 – element kost
 • Allergier og intolerancer o.m.a.
 • Kosttilskud, Homøopati, urter

Orientalsk diagnose

Orientalsk diagnose omfatter emnerne kost, vitamin og minerallære samt orientalsk diagnose. Vi vil gennemgå emner som tungediagnose, pulsdiagnose, ansigtsdiagnose, hånddiagnose og øjendiagnose. I uddannelsen vil du blive orienteret om alternative præparater som er vel undersøgt eller afprøvede. Det vil sige de præparater der har dokumenteret virkning, samt de midler der på et bredt erfaringsgrundlag bruges ofte.

Personalepleje

DDZ arbejder med at tilpasse uddannelsen til erhvervslivet. Erhvervszoneterapi vinder mere og mere ind. En række større danske virksomheder f.eks. SAS, Post Danmark, Lego, Ishøj Kommune, Taastrup Kommune, Advokatkontorer, Sportsklubber m.fl. har allerede ansat Zoneterapeuter til at varetage medarbejdernes velbefindende som et led i firmaets personalepolitik. DDZ skolen får ofte henvendelser fra klinikker og virksomheder, der ønsker at ansætte en Zoneterapeut. Mange undersøgelser viser entydigt, at Zoneterapeuten hurtigt tjener sig ind som følge af bla. færre sygedage blandt medarbejderne.

Praktik

Praktik på virksomhed forløber normalt over 4 uger (fx. 4 x mandag aftener ved aftenhold) og ligger sidst i uddannelsesforløbet. Weekendholdet får typisk besøg af fremmede klienter på skolen. De studerende finder sammen en egnet virksomhed og arrangerer praktikken, et godt redskab til dit senere ansøgnings arbejde og kommunikation med virksomheder. Herefter møder hele holdet op på virksomheden og behandler virksomhedens medarbejdere. Der vil i praktikperioden være underviser til stede, som hjælper, råder og vejleder. Vi har bl.a. afholdt praktik på følgende virksomheder: Institutionen for døve, Solhusene, Rødovre og Gladsaxe politi, Station City, Københavns Rådhus, Carl Bro, Carlsberg, BRF kredit, Danske Bank, 3F, Topdanmark, PriceWaterhouseCooper consulting, Farum og Fredensborg kommune, Hørsholm Sygehus, Capgemini, Danmarks Radio, Dansk droge, WM-DATA, Novo Nordisk NNE og Herlev Hospital.
Senest har vi taget fat i patientforeninger, hvor vi bla. har udført pilotforsøg med Fibromyalgi patientforening – dette fortsætter nu i samarbejde med andre zoneterapeutskoler på landsplan, hvilket giver genlyd i Sundhedsstyrelsen. Vi planlægger hver gang en ny virksomhed, patientforening mv. for at sprede kendskabet til faget og hvad det kan. På flere af ovenstående virksomheder har man efter praktik opholdet ansat én eller flere af DDZ´s Zoneterapeut elever.

Dispensation og Merit

Elever med en af nedenstående uddannelser får automatisk dispensation for anatomi/fysiologi og sygdomslære: Læger, tandlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, kiropraktorer og radiologer. Følgende får dispensation for anatomi/fysiologi, men ikke sygdomslære: Radiografer, afspændingspædagoger, cand. scient. i biologi (2) og mensendiecklærere. Dispensation i faget sygdomslære, men ikke i anatomi/fysiologi har Hospitalslaboranter. Der skal ikke søges om dispensation for ovenstående, men kopi af eksamensbevis / autorisationsbevis bedes vedlagt tilmeldingsblanketten. Andre med relevante uddannelser kan ansøge om dispensation. Elever der pga. dispensation ikke deltager i et af ovenstående fag, får en prisreduktion i deres uddannelse.

Økonomisk støtte

Står du over for at skulle revalideres eller lignende, kan du vise materialet til din sagsbehandler. I visse tilfælde vil din A-kasse hjælpe dig – ring evt. 51 23 77 23 for hjælp. Vi oplever mere og mere, at Jobcentrene finder mulighed for at give støtte til arbejdsløse på dagpenge og kontanthjælp.

En anden måde at finansiere din uddannelse på, er på forhånd at have solgt ”optioner” af din uddannelse, d.v.s. at du til familie, venner, kolleger sætter dine behandlinger til salg, så at tante Marie fx. køber 10 behandlinger for 1000 kr., (eller mere) med start, når du begynder på skolen, senere kan optionerne blive dyrere, hvis du synes, men det handler både om at få uddannelsesudgiften dækket og få behandlet så mange som muligt mens du går på skolen.

Bruttoløns ordning

Uddannelser og kurser til halv pris (bruttolønsordninger) Det er muligt, helt eller delvis, at få betalt kurser eller uddannelser af din arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men er kurset eller uddannelsen relevant i forhold til dit arbejde, så er der måske mulighed for, at du selv kan købe kurset for cirka halv pris. Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.  Læs mere på SKAT’s hjemmeside.

Opstart og pris

Uddannelsen begynder når du beslutter dig til at gå i gang. De fleste begynder nemlig med at læse anatomi og fysiologi på e-learning og starter derefter op på 1. semester i Zoneterapi ved først kommende lejlighed eller når det passer den enkelte. Massør uddannelsen starter to til tre gange årligt, så denne del tages når det er mest hensigtsmæssigt for den enkelte elev. Du kan evt. tage Massør uddannelsen mens du læser de teoretiske fag, inden opstart af Zoneterapeut undervisningen og enten på dag- aften eller weekendhold.

Daghold Zoneterapi: Vi starter

 • 1. semester hvert år i august
 • 2. semester hvert år i januar
 • 3. semester hvert år i august (semestrene tages i sammenhæng)

Aftenhold Zoneterapi: Vi starter

 • 1. semester hvert år i august
 • 2. semester hvert år i januar
 • 3. semester hvert år i august (semestrene tages i sammenhæng)

Weekendhold Zoneterapi: Vi starter

 • 1. semester hvert år i januar
 • 2. semester hvert år i august
 • 3. semester hvert år i januar (semestrene tages i sammenhæng)

Alt efter interesse, kan vi oprette yderligere hold. Ring og forhør dig, hvis ovenstående ikke dækker dit behov.

Vil du se kalenderen over det hold du er interesseret i, så gå til uddannelseskalender. Pris: Uddannelsens samlede pris, inkl. bøger, materialer og eksamen)   kr. 63.000,-
Hvis hele uddannelsens pris betales kontant inden første undervisningsgang eller når du går i gang med de teoretiske fag på e-learning, kan privatpersoner få 5 % i kontantrabat på uddannelsen, dvs. netop nu: kr. 59.850
Betalingsmetode: Ved start på e-learning betales kr.  11.000,- Hvis du ikke starter op med e-learning (hvis du har merit for fagene), skal du i stedet indbetale et tilmeldingsgebyr på kr. 2.000,- for at sikre dig plads på et givent zoneterapi- eller massør hold. Restbeløbet kan rentefrit afdrages over de måneder du går på skolen eller fra du tilmelder dig e-learning inden klasseundervisning. Uddannelsen kan også læses og betales pr. fag, eller på anden måde efter aftale, ring og spørg efter din egen personlige betalings aftale. Såfremt du ønsker en færdig kalender over et af ovenstående hold, kan du selv printe den fra uddannelseskalender eller kontakte skolen på tlf. 51 23 77 23 eller pr. mail ddz@ddz.dk, så sender vi den.

Tilmelding

Har dette materiale givet dig lyst til at begynde på uddannelsen, så ring og tilmeld dig en introdag eller tilmeld dig introdag/uddannelsen her eller på tlf. 51 23 77 23. Du er også altid velkommen til at få en uforpligtende, personlig samtale på skolen, såfremt du ønsker det. Du kan også komme og følge en undervisningsaften inden du beslutter dig.

Offentlig godkendelse

Skolen opfylder SKAT´s regler for momsfritagelse. Det betyder at du som uddannet Zoneterapeut fra vores skole, ikke behøver at tillægge moms til dine zoneterapibehandlinger. Når du er færdiguddannet hos os, vil du kunne blive Registreret Alternativ Behandler (RAB godkendt behandler) i samtlige Danmarks brancheforeninger. Sygeforsikringen danmark samt mange sundhedsordninger og forsikringsselskaber giver tilskud eller betaler hele forløb hos RAB godkendte Zoneterapeuter.

Foreninger

Du kan efter endt uddannelse som Zoneterapeut fra DDZ frit melde dig ind i en af landets branche foreninger, som du vil høre mere om under uddannelsen

Fordelene ved at tage uddannelser på denne skole

Vi har uddannet og drevet Zoneterapeutskole siden 1985. Vi indgår i internationalt samarbejde og forsøger at være på forkant med hvad der sker af udvikling verden over på zoneterapifronten. Vores Zoneterapeutuddannelse giver ret til momsfritagelse og titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). Vi driver eget e-learningkoncept på www.eschool.dk Allerede under uddannelsen opbygger du dig en kundekreds og bliver undervist i markedsføring og start af egen virksomhed. Alle vores Zoneterapeuter får erhvervspraktik på en virksomhed, enkelte ansættes efterfølgende på samme virksomhed. Vi har højtuddannede og velkvalificerede undervisere. Du kan vælge mellem dag-, aften og weekendhold, korte og lange uddannelser. Du kan vælge at tilmelde dig en hel uddannelse eller læse et fag af gangen. Ved tilmelding til hele uddannelser har vi faste hold, hvor hele uddannelsen er tilrettelagt på forhånd, så du altid ved hvornår din undervisning foregår. 
Så skal du aldrig bekymre dig om der er plads på et hold, om et hold er overtegnet eller om der er nok elever til at det starter. Du kan altså regne med dit skoleforløb fra start til slut. Rente- og gebyrfri finansiering. Som kvalitetsstempel for uddannelsen ligger bla. skolens mangeårige ekspertise siden 1985, eksterne censorer, kvalitetssikrede eksamener, professionel lærerstab, undervisningsmateriale som er specielt udviklet til vores studerende på skolen.Vi har tilrettelagt og udført uddannelse af Zoneterapeuter og Massører, men også mange andre alternative uddannelser og kurser er afholdt på skole siden skolens start i maj 1985. Udover undervisning i zoneterapi har vi også behandling af klienter samt afholdelse af forskellige videre- og efteruddannelseskurser. Du vil fra vor side blive uddannet i et erhverv med store fremtidsperspektiver. I uddannelsesforløbet vil du få stor teoretisk viden og omfattende praktisk kunnen. Du vil blive konfronteret med forskellige roller som den “støttende”, den “vejledende”, den “lyttende” samt gennemgå en personlig udvikling og opnå stor selvtilfredsstillelse og selvudvikling. Det eneste der kræves er en stor arbejdsindsats og dit fulde engagement, og fravær må ikke overstige 15% af undervisningstiden. Vi har desuden en bred vifte af efteruddannelseskurser, som kan berige den færdige zoneterapeut. For vil du være RAB godkendt, kræver det løbende efteruddannelse. Lad dig inspirere her på hjemmesiden, du får som zoneterapeut fra DDZ 10% på alle DDZ´s kurser. Kontakt DDZ på mail ddz@ddz.dk eller tlf. 51 23 77 23 Vil du vide mere om zoneterapi, så har Den Danske Zoneterapeutskole været med til at udarbejde publikationen Zoneterapeutisk Fagforståelse.

Lukket for kommentarer.

 • NB! Sidste udkald til kurser:
  Psoas - den dybtliggende årsag!
  Kursus i diagnostik og behandling af psoas-relaterede problemer.
  29. august kl. 17 - 21 Se mere her

  Arvævsbehandling
  Arvæv, som aldrig er blevet behandlet, så det hæmmer normal passage af nerveimpulser, blod, lymfe og overførsel af fysiologiske impulser, kan give gener både på selve stedet og langt derfra.
  Et kursus i arvævsbehandling består af lige dele baggrundsteori og ”hands on”
  31. august og 1. september Se mere her 

  Triggerpunkt akupressur/akupunktur
  Myofasciale triggerpunkter er den mest udbredte årsag til smerter i bevægeapparatet. Så disse kursusdage er for dig, som er uddannet behandler eller som ønsker at lære om – eller blive bedre til – at arbejde med triggerpunkter.
  14. og 15. august Se mere her