Klientpsykologi

Klientpsykologi og personlig udvikling

Næste kursus afholdes over 4 hverdage, 5 hverdagsaftener eller 4 sammenhængende dage over en weekend:

Aftener:  3/11, 7/11, 14/11, 1/12 og 5/12 2016, alle aftener kl. 16.00 – 21.30

Hverdage: 14/3, 21/3, 4/4 og 18/4-2017, alle dage kl. 9.00 – 16.00

Weekend: 11/5, 12/5, 13/5 og 14/5 2017, alle dage kl. 9.00 – 16.00

Mellem hver undervisningsgang, skal du afprøve og implementere din nye viden på dine klienter (undtaget intensiv weekendkursus).

Dele af undervisningen foregår via eSchool.dk, med opgaver og quizzer undervejs og der afsluttes med en on-line prøve.

Dette klientpsykologikursus kan bruges i forbindelse med uddannelse til zoneterapeut, akupunktør, massør, naturopath, phytoterapeut og lignende alternativ uddannelse, samt til grundkursus hvis du ønsker at tage uddannelsen til psykoterapeut, SQ coach og SQ tanke felt terapeut.

 • 4/5 dage med fokus på de psykiske aspekter bag fysisk sygdom.
 • 4/5 dage med fokus på dig som behandler
 • 4/5 forrygende dage, hvor vi med baggrund i forskellige teorier vil give dig en hel vognfuld af redskaber, du kan bruge i din dagligdag.

Formål

Formålet med kurset psykologi er, at give dig som alternativ behandler, en så grundlæggende viden om personlighedspsykologi, psykosomatik og terapeutisk kommunikation, at du i dit fremtidige terapeutiske virke kan anvende denne viden i praksis – herunder også kunne bedømme, hvornår professionel psykologisk eller psykoterapeutisk hjælp er påkrævet. Du får forståelse for menneskets reaktioner og samspillet mellem mennesker i samfundet, hvilket højner kvaliteten af alle samtaler og personlige møder, uanset om det foregår i dit personlige liv, på dit arbejde eller i en behandlingssituation.

Som behandler er kommunikation og samtale et af de vigtigste redskaber. Gennem forskellige øvelser bliver du bedre til at se, høre og møde klienterne, hvor de er, og dermed give dem den bedste hjælp.

At kunne indleve sig i klientens verden uden at involvere dine egne følelser er nødvendig, og du vil gennem forskellige processer blive mere bevidst om dig selv, hvor dine egne grænser går, og hvordan du kan hjælpe dig selv til at fortsætte med at være behandler på den allerbedste måde, så du holder i mange år.
På kurset er der fokus på klientkontakt, altså det professionelle møde mellem terapeut og klient.

Øvrige emner

På kurset arbejdes der også med: Etiske regler, kommunikation, centrering, grænsesætning, personligt rum, aktiv lytning, forsvarsmekanismer, rollespil og SQ tanke felt terapi, SQ bevidsthedstræning og meget mere.
Udgangspunktet bliver i dig selv og der vil være praktiske øvelser og værktøjer som du kan tage med dig og anvende med det samme, både i dit professionelle arbejde og i dit privatliv.

Vi gør brug af en lang række teknikker herunder øvelser i kommunikation, visualisering og tegneterapi, så medbring et liggeunderlag, en god pude, tegnegrej, en stor blok, en lille notesbog og behageligt løst tøj.

Vi glæder os til at møde dig til fire/fem interessante og udbytterige dage med fokus på menneskelig adfærd.

Undervisningen foregår på skolen i Herlev.

Undervisere: zone- og kropsterapeut Jannie Norling og gestaltterapeut og NEI-behandler Lærke Baaring.

Før kursusopstart:
Inden opstart skal du have læst et psykologikompendiet på eSchool, som du får adgang til ved tilmelding.
E-learningsmaterialet inderholder hovedemnerne Personlighedspsykologi, Psykomatik, Terapeutisk kommunikation og moral/etik, og behandler bl.a. følgende emner:

 • Personlighedsudvikling og personlighedsmodeller
 • Psykoser, neuroser og fobier
 • Selvtillid og selvværd
 • Motivation og drivkraft – Maslows behovshierarki
 • Stress og kroppens reaktioner
 • Kriser
 • Indre healing, placeboeffekt og visualisering
 • Kropssprog
 • Grænser

Praktisk:

Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursus start

Kurset afsluttes med en online prøve, hvilket er et krav fra SKAT, hvis du vil momsfritages. Ellers er det frivilligt om du vil tage prøven.

Kurset er adgangsgivende til RAB og momsfritagelse

Pris kr. 4000,- som betales ved tilmelding (senest en måned før kursusstart) på Lån & Spar, reg.nr. 0400 kontonr: 4023629173

Tilmeld dig her eller på mail: ddz@ddz.dk eller tlf. 51 23 77 23

Lukket for kommentarer.

 • NB! Kurser, foredrag, introaftner m.m. der kommer snart:

  Intromøde om Zoneterapeutuddannelsen afholdes hver måned, næste gang 8. august kl. 16.00

  Vi har stadig pladser på både dag- og aftenhold med start august 2022 - ring 51 23 77 23 og hør mere....

  Informationsaften om Akupunktur uddannelsen i samarbejde med Karina Colding foråret 2022
  i Naturklinikken, Ewaldsbakken 30, Hellerup. Se mere her