TFT Stress Coach Uddannelse

26.500,00 DKK

Ny uddannelse for behandlere
Der er hårdt brug for dig, når du ved hvad stress er og forstår at kurere den ! Læs mere herunder.

 

RAB godkendt kursus.

Beskrivelse

Fakta om stress:
Antallet af stressede mennesker er steget støt siden 80´erne. I dag er 1-2 ud af 10 mere stressede end de burde være i forhold til deres helbred. WHO har udråbt stress som en af de største trusler mod verdenssundheden
Stress giver stort sygefravær, det anslås at der er mindst 35.000 sygemeldte dagligt pga stress i Danmark. Det koster mere end 8 milliarder i sygedagpenge om året. Alt for mange får ikke den rigtige hjælp og bliver langtidssygemeldte og fyringer i kølvandet på stressrelateret sygefravær er hyppigt forekommende. Det er særligt de erhvervsaktive 25 – 40 årige, der er stressede. Mange faggrupper oplever stress og specielt ledere er udsatte for stress, op mod 50 %. Mange har fysiske symptomer og depressive tilstande. Både mænd og kvinder oplever stress, kvinder er bedst til at opsøge hjælp. Københavnerne er de mest stressede i landet.

På uddannelsen lærer du at arbejde med:

• At afdække graden af stress hos din klient

• At arbejde helhedsorienteret ud fra Gefionmodellen´s 5 områder, (se modellen beskrevet her):

Struktur, du lærer at undersøge en ryg/nakke, enkelt og let. Ved simpel observation af ryg og kropsholdning, samt lette tryk på rygsøjlen, lærer du at afdække de tydeligste blokeringer i rygsøjlen.
Der er ikke tale om behandling, men om undersøgelse med henblik på henvisning til relevant behandler, fx           kiropraktor, osteopat eller lignende.

Biokemi, du lærer om kost og kosttilskud, relateret til stress. Der tages udgangspunkt i bogen ”Lev sundt med vitaminer og mineraler” af Henrik Dilling.

Energi, du lærer optimering af energien i kroppen. Ved at blive bevidst om hvordan energien bruges og hvad der tager energi og hvad der tilfører energi. I det hele taget, hvad energi er og formålet med energioptimering. Det kan gøres ved fx kostændring, kosttilskud, motion, frisk luft, ud i naturen, mindfullness, TFT (fjernelse af traumer mv.) ny målsætning (mål og formål) mv.

Psyko/sociale forhold. Du lærer at arbejde med centrering og personlige grænser. Endvidere undervises du i de mest almindelige forsvarsmekanismer og kommunikationsmodellen.

Bevidsthed, værdier og livsformål. Grundlæggende EQ og SQ træning.
EQ (Emotional quota) står for den følelsesmæssige og sociale intelligens, som blandt andet omhandler vores evne til at kende og erkende os selv og vores evne til at indgå i sociale sammenhænge.    SQ (Spiritual quota) står for spirituel intelligens. Det er den nytænkende, kreative, værdibaserede og formålstjenende intelligens.

• Du undervises i mindfulness. Mindfulness anvendes først og fremmest til at opnå ro. Til dette anvendes blandt andet vejrtræknings- og opmærksomhedsøvelser, samt bevidst væren i nuet. Vi implementerer løbende MFN i undervisnigen.
Der udleveres en CD til formålet.

• Vi arbejder med bevidsthed og intuition. Bevidsthed, eller rettere Awareness (opmærksomhed) er et begreb som har at gøre med indre opmærksomhed og ydre opmærksomhed. Forgrund og baggrund. Det har også at gøre med empati og indlevelsesevne (intuition). Intuitionen trænes via centrerings- og konfrontationsøvelser. Vi snakker altså ikke clairvoyance, men om ydmyg ”mærken ind” fulgt op af coachende spørgsmål.

• Du lærer at mestre TFT på niveau med øvrige TFT uddannelser. Du bliver Certificeret og har mulighed for medlemskab hos DETT, hvis du ønsker det.

• Du lærer også enkle EFT teknikker. EFT betyder Emotional Freedom Tecnique. Det udspringer af TFT, samme grundmetode, men med positive selvbekræftelser og klienten tapper selv på punkterne, primært.

• Du lærer at afdække og fjerne blokeringer, forhindringer og negative overbevisninger, først og fremmest ved at forstå dem, og dernæst ved at benytte TFT og rådgivning, undervisning o.a., til at fjerne dem.

• Du lærer enkle coaching teknikker, ud fra optionsdialogen og du lærer at benytte livshjulet. Optionsdialog betyder mulighedsdialog. I denne enkle metode spørger man ind til drøm/ønske, mål, delmål, formål, beslutning og handling. Ofte skal der arbejdes med diverse blokeringer (forhindringer) til at opnå det ønskede resultat. Livshjulet er en enkel metode til at afdække hvor megen tid og energi man bruger på forskellige livsområder. Formålet er at opnå mere klarhed og evt. foretage nye valg og prioriteringer i livet.

• Du lærer at følge klienten i tredje led, altså efter vedkommende er på fode igen, herunder forebyggelse at stress.

Du får:
Læring i et trygt miljø sammen med ligesindede
Masser af praktisk og teoretisk viden
Certifikat udstedes efter gennemførelse af følgende opgaver:
6 godkendte klientforløb, med fokus på TFT. Et direkte superviseret forløb, 2 x 2 timer.

Krav til optagelse:
• Du har én eller flere uddannelser som behandler og du praktiserer, eller ønsker at praktisere. Eller du har anden relevant uddannelse, fx socialpædagog. Du er evt. i gang med anden relevant uddannelse. Fremvisning af eksamensbeviser o.l. hvis påkrævet. Alle elever optages på individuelt skøn, eventuelt efter optagelsessamtale.
• Indgået betalingsaftale

Certificeringskrav:
• Al litteratur læses og alle e-school opgaver udføres.
• Deltagelse i alle moduler. Ved udeblivelse skal det forsømte indhentes.
• 6 godkendte TFT behandlinger hvor ubehaget går i nul. (Skal udføres med 6 forskellige personer)
• 2 x 2 timers superviseret forløb, som skal godkendes. Forløbet foregår ved at eleven har en klient med til direkte supervision, laver TFT/stresscoaching i en times tid og bliver direkte superviseret i anden time.
Det er ikke en eksamen, men en effektiv direkte indlæring.

Tid og sted:
Torsdag og fredag den 23. og 24. februar 2017
onsdag den 15. marts 2017
Torsdag og fredag den 30. og 31. marts 2017
onsdag den 19. april 2017
Torsdag og fredag den 4. og 5. maj 2017
onsdag den 7. juni 2017
Torsdag og fredag den 22. og 23. juni 2017
Torsdag og fredag den 17. og 18. august 2017
onsdag den 6, september 2017
Torsdag og fredag den 28. og 29. september 2017
onsdag den 11. oktober 2017
Torsdag og fredag den 9. og 10. november 2017
Torsdag og fredag den 23. og 24. november 2017

Alle torsdage fra kl. 9.30 – 16.30, fredage fra 9.30 -15
Alle onsdage fra kl. 18 – 21.30

Uddannelsens varighed er 10 måneder, i alt 21 undervisningsdage/aftener. Hertil kommer e-læring, i form af hjemmearbejde med læsning af relevant litteratur og opgaver, samt både skriftlige og praktiske opgaver.

Der gives 5 % kontantrabat, (= kr. 1325,-)
Ved afdragsordning betales 20 % ud og resten kan afdrages over 7 måneder. Aftales med skolen.

Kurset afholdes på Den Danske Zoneterpeutskole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev

Det får du med:
I kursusprisen er inkluderet kursusmateriale, diplom samt frugt/nødder, kaffe og te.

Vi tilbyder gratis overnatning på skolen.

Underviser:
Lene Schmidt, Skoleleder DDZ. Uddannet Zoneterapeut, Ansigtszoneterapeut, Massør, NMM-Terapeut, Cosmofacial Terapeut, Japansk Lifting, Aku 2000.

For yderligere informationer, kontakt DDZ på tlf.: 51 23 77 23  eller mail ddz@ddz.dk

  • NB! Kurser, foredrag, introaftner m.m. der kommer snart:

    Intromøde om Zoneterapeutuddannelsen afholdes hver måned, næste gang 8. august kl. 16.00

    Vi har stadig pladser på både dag- og aftenhold med start august 2022 - ring 51 23 77 23 og hør mere....

    Informationsaften om Akupunktur uddannelsen i samarbejde med Karina Colding foråret 2022
    i Naturklinikken, Ewaldsbakken 30, Hellerup. Se mere her