Klientpsykologi og personlig udvikling

4.000,00 DKK

Formålet med kurset psykologi er, at give dig som alternativ behandler, en så grundlæggende viden om personlighedspsykologi, psykosomatik og terapeutisk kommunikation.

RAB godkendt kursus

Tilmeldingsgebyr på Kr. 1.000,00 skal indbetales med det samme. Restbeløbet skal være os i hænde senest første undervisningsgang.

Beskrivelse

Dette klientpsykologikursus kan bruges i forbindelse med uddannelse til zoneterapeut, akupunktør, massør, naturopath, phytoterapeut og lignende alternativ uddannelse, samt til grundkursus hvis du ønsker at tage uddannelsen til psykoterapeut, SQ coach og SQ tanke felt terapeut.

 • 4/5 dage med fokus på de psykiske aspekter bag fysisk sygdom.
 • 4/5 dage med fokus på dig som behandler
 • 4/5 forrygende dage, hvor vi med baggrund i forskellige teorier vil give dig en hel vognfuld af redskaber, du kan bruge i din dagligdag.

Du får forståelse for menneskets reaktioner og samspillet mellem mennesker i samfundet, hvilket højner kvaliteten af alle samtaler og personlige møder, uanset om det foregår i dit personlige liv, på dit arbejde eller i en behandlingssituation.

Som behandler er kommunikation og samtale et af de vigtigste redskaber. Gennem forskellige øvelser bliver du bedre til at se, høre og møde klienterne, hvor de er, og dermed give dem den bedste hjælp.

At kunne indleve sig i klientens verden uden at involvere dine egne følelser er nødvendig, og du vil gennem forskellige processer blive mere bevidst om dig selv, hvor dine egne grænser går, og hvordan du kan hjælpe dig selv til at fortsætte med at være behandler på den allerbedste måde, så du holder i mange år.
På kurset er der fokus på klientkontakt, altså det professionelle møde mellem terapeut og klient.

Øvrige emner der arbejdes med på kurset er: Etiske regler, kommunikation, centrering, grænsesætning, personligt rum, aktiv lytning, forsvarsmekanismer, rollespil og SQ tanke felt terapi, SQ bevidsthedstræning og meget mere.
Udgangspunktet bliver i dig selv og der vil være praktiske øvelser og værktøjer som du kan tage med dig og anvende med det samme, både i dit professionelle arbejde og i dit privatliv.

Vi gør brug af en lang række teknikker herunder øvelser i kommunikation, visualisering og tegneterapi, så medbring et liggeunderlag, en god pude, tegnegrej, en stor blok, en lille notesbog og behageligt løst tøj.

Dele af undervisningen foregår via eSchool.dk, med opgaver og quizzer undervejs og der afsluttes med en on-line prøve.

Før kursusopstart:
Inden opstart skal du have læst et psykologikompendie, som du får tilsendt og som også er tilgængeligt på eSchool, som du får adgang til ved tilmelding. E-learningsmaterialet inderholder hovedemnerne Personlighedspsykologi, Psykomatik, Terapeutisk kommunikation og moral/etik, og behandler bl.a. følgende emner:

 • Personlighedsudvikling og personlighedsmodeller
 • Psykoser, neuroser og fobier
 • Selvtillid og selvværd
 • Motivation og drivkraft – Maslows behovshierarki
 • Stress og kroppens reaktioner
 • Kriser
 • Indre healing, placeboeffekt og visualisering
 • Kropssprog
 • Grænser

Praktisk:
Kurset afsluttes med en prøve, hvilket er et krav fra SKAT, hvis du vil momsfritages. Ellers er det frivilligt om du vil tage prøven.

RAB godkendt kursus i ZCT, FDZ og SAB, 50 timer

Tid og sted:

Daghold: 13.+ 20./3 og 10. + 24./4 2018,  alle dage kl. 9.00 – 16.00
Weekend: 19.-22./4 2018 eller 1.+2.+3.+4./2 2018 kl. 9 – 16
Aftenhold: 13.+20.+27./11 og 4.+11./12 2018 Kl. 16.30-21.30

Næste kursus afholdes over 4 hverdage, 5 hverdagsaftener eller 4 sammenhængende dage over en weekend

Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursus start

Kurset afholdes på Den Danske Zoneterpeutskole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev

Underviser:
Henrik Dilling Hansen, Zoneterapeut, Tankefelt terapeut/-Coach, SQ Coach, Biopat/naturopath ibm, psykoterapeut, Facilitator og forfatter

For yderligere informationer, kontakt DDZ på tlf.: 51 23 77 23  eller mail ddz@ddz.dk