TFT Stress Coach Uddannelse

Ny uddannelse for behandlere – Fyraftens informationsmøde om uddannelsen den 23. maj kl. 17.30 – 18.30 – tilmelding nødvendig.

-Der er hårdt brug for dig, når du ved hvad stress er og forstår at kurere den ! –

Fakta om stress:
Antallet af stressede mennesker er steget støt siden 80´erne. I dag er 1-2 ud af 10 mere stressede end de burde være i forhold til deres helbred. WHO har udråbt stress som en af de største trusler mod verdenssundheden

Stress giver stort sygefravær, det anslås at der er mindst 35.000 sygemeldte dagligt pga stress i Danmark. Det koster mere end 8 milliarder i sygedagpenge om året. Alt for mange får ikke den rigtige hjælp og bliver langtidssygemeldte og fyringer i kølvandet på stressrelateret sygefravær er hyppigt forekommende. Det er særligt de erhvervsaktive 25 – 40 årige, der er stressede. Mange faggrupper oplever stress og specielt ledere er udsatte for stress, op mod 50 %. Mange har fysiske symptomer og depressive tilstande. Både mænd og kvinder oplever stress, kvinder er bedst til at opsøge hjælp. Københavnerne er de mest stressede i landet.

På uddannelsen lærer du at arbejde med:

• At afdække graden af stress hos din klient

• At arbejde helhedsorienteret ud fra Gefionmodellen´s 5 områder, (se modellen beskrevet her):
Struktur, du lærer at undersøge en ryg/nakke, enkelt og let. Ved simpel observation af ryg og kropsholdning, samt lette tryk på rygsøjlen, lærer du at afdække de tydeligste blokeringer i rygsøjlen.
Der er ikke tale om behandling, men om undersøgelse med henblik på henvisning til relevant behandler, fx kiropraktor, osteopat eller lignende.
Biokemi, du lærer om kost og kosttilskud, relateret til stress. Der tages udgangspunkt i bogen ”Lev sundt med vitaminer og mineraler” af Henrik Dilling.
Energi, du lærer optimering af energien i kroppen. Ved at blive bevidst om hvordan energien bruges og hvad der tager energi og hvad der tilfører energi. I det hele taget, hvad energi er og formålet med energioptimering. Det kan gøres ved fx kostændring, kosttilskud, motion, frisk luft, ud i naturen, mindfullness, TFT (fjernelse af traumer mv.) ny målsætning (mål og formål) mv.
Psyko/sociale forhold. Du lærer at arbejde med centrering og personlige grænser. Endvidere undervises du i de mest almindelige forsvarsmekanismer og kommunikationsmodellen
Bevidsthed, værdier og livsformål. Grundlæggende EQ og SQ træning.
EQ (Emotional quota) står for den følelsesmæssige og sociale intelligens, som blandt andet omhandler vores evne til at kende og erkende os selv og vores evne til at indgå i sociale sammenhænge.    SQ (Spiritual quota) står for spirituel intelligens. Det er den nytænkende, kreative, værdibaserede og formålstjenende intelligens.

• Du undervises i mindfulness. Mindfulness anvendes først og fremmest til at opnå ro. Til dette anvendes blandt andet vejrtræknings- og opmærksomhedsøvelser, samt bevidst væren i nuet. Vi implementerer løbende MFN i undervisnigen.
Der udleveres en CD til formålet.

• Vi arbejder med bevidsthed og intuition. Bevidsthed, eller rettere Awareness (opmærksomhed) er et begreb som har at gøre med indre opmærksomhed og ydre opmærksomhed. Forgrund og baggrund. Det har også at gøre med empati og indlevelsesevne (intuition). Intuitionen trænes via centrerings- og konfrontationsøvelser. Vi snakker altså ikke clairvoyance, men om ydmyg ”mærken ind” fulgt op af coachende spørgsmål.

• Du lærer at mestre TFT på niveau med øvrige TFT uddannelser. Du bliver Certificeret og har mulighed for medlemskab hos DETT, hvis du ønsker det.

• Du lærer også enkle EFT teknikker. EFT betyder Emotional Freedom Tecnique. Det udspringer af TFT, samme grundmetode, men med positive selvbekræftelser og klienten tapper selv på punkterne, primært.

• Du lærer at afdække og fjerne blokeringer, forhindringer og negative overbevisninger, først og fremmest ved at forstå dem, og dernæst ved at benytte TFT og rådgivning, undervisning o.a., til at fjerne dem.

• Du lærer enkle coaching teknikker, ud fra optionsdialogen og du lærer at benytte livshjulet. Optionsdialog betyder mulighedsdialog. I denne enkle metode spørger man ind til drøm/ønske, mål, delmål, formål, beslutning og handling. Ofte skal der arbejdes med diverse blokeringer (forhindringer) til at opnå det ønskede resultat. Livshjulet er en enkel metode til at afdække hvor megen tid og energi man bruger på forskellige livsområder. Formålet er at opnå mere klarhed og evt. foretage nye valg og prioriteringer i livet.

• Du lærer at følge klienten i tredje led, altså efter vedkommende er på fode igen, herunder forebyggelse at stress.

Du får:
Læring i et trygt miljø sammen med ligesindede
Masser af praktisk og teoretisk viden
Certifikat udstedes efter gennemførelse af følgende opgaver:
6 godkendte klientforløb, med fokus på TFT. Et direkte superviseret forløb, 2 x 2 timer.

Krav til optagelse:

• Du har én eller flere uddannelser som behandler og du praktiserer, eller ønsker at praktisere. Eller du har anden relevant uddannelse, fx socialpædagog. Du er evt. i gang med anden relevant uddannelse. Fremvisning af eksamensbeviser o.l. hvis påkrævet. Alle elever optages på individuelt skøn, eventuelt efter optagelsessamtale.

• Indgået betalingsaftale

Certificeringskrav:

• Al litteratur læses og alle e-school opgaver udføres.
• Deltagelse i alle moduler. Ved udeblivelse skal det forsømte indhentes.
• 6 godkendte TFT behandlinger hvor ubehaget går i nul. (Skal udføres med 6 forskellige personer)
• 2 x 2 timers superviseret forløb, som skal godkendes. Forløbet foregår ved at eleven har en klient med til direkte supervision, laver TFT/stresscoaching i en times tid og bliver direkte superviseret i anden time.
Det er ikke en eksamen, men en effektiv direkte indlæring.

Uddannelsen afholdes:
Torsdag og fredag den 17. og 18. august 2017
onsdag den 6, september 2017
Torsdag og fredag den 28. og 29. september 2017
onsdag den 11. oktober 2017
Torsdag og fredag den 9. og 10. november 2017
Torsdag og fredag den 23. og 24. november 2017
Torsdag og fredag den 7. og 8. december 2017       
Onsdag den 10. januar 2018
Torsdag og fredag den 25. og 26. januar 2018
Onsdag den 21. februar 2018
Torsdag og fredag den 15. og 16. marts 2018
Onsdag den 18. april 2018
Torsdag og fredag den 17. og 18. maj 2018

Alle torsdage fra kl. 9.30 – 16.30, fredage fra 9.30 -15
Alle onsdage fra kl. 18 – 21.30

Uddannelsens varighed er 10 måneder, i alt 21 undervisningsdage/aftener. Hertil kommer e-læring, i form af hjemmearbejde med læsning af relevant litteratur og opgaver, samt både skriftlige og praktiske opgaver.

Uddannelsen afholdes på:

Den Danske Zoneterapeut Skole
Tornerosevej 72
2730 Herlev

Underviser:

Henrik Dilling Hansen, Zoneterapeut, Tankefelt terapeut/-Coach, SQ Coach, Biopat/Naturopath ibm, Psykoterapeut, Facilitator og Forfatter

Pris: kr 26.500

Der gives 5 % kontantrabat, (= kr. 1325,-)
Ved afdragsordning betales 20 % ud og resten kan afdrages over 7 måneder. Aftales med skolen.
Tilmeldingsgebyr: kr. 1000,-
I kursusprisen er inkluderet kursusmateriale, diplom samt frugt/nødder, kaffe og te.
Ved tilmelding opgiv venligst din faglige baggrund.

Såfremt du ønsker at deltage på kurset, beder vi dig tilmelde dig på forsiden samt indbetale tilmeldingsgebyret på Danske Bank konto: reg. nr. 3409 kontonr. 3433159365.
Husk at skrive dit NAVN og “TFT Stress Coach” på betalingen. Når kursus gebyret er modtaget vil vi bekræfte din deltagelse.
Det er også muligt at betale kontant på skolen samt mobilepay. Vi tager ikke dankort.

Gratis overnatning på skolen

Deltagere: Min. 8 max. 12

 

 

Lukket for kommentarer