TFT Stress Coach Uddannelse

Ny uddannelse for behandlere

-Der er hårdt brug for dig, når du ved hvad stress er og forstår at kurere den ! –

Fakta om stress:
Antallet af stressede mennesker er steget støt siden 80´erne. I dag er 1-2 ud af 10 mere stressede end de burde være i forhold til deres helbred. WHO har udråbt stress som en af de største trusler mod verdenssundheden

Stress giver stort sygefravær, det anslås at der er mindst 35.000 sygemeldte dagligt pga stress i Danmark. Det koster mere end 8 milliarder i sygedagpenge om året. Alt for mange får ikke den rigtige hjælp og bliver langtidssygemeldte og fyringer i kølvandet på stressrelateret sygefravær er hyppigt forekommende. Det er særligt de erhvervsaktive 25 – 40 årige, der er stressede. Mange faggrupper oplever stress og specielt ledere er udsatte for stress, op mod 50 %. Mange har fysiske symptomer og depressive tilstande. Både mænd og kvinder oplever stress, kvinder er bedst til at opsøge hjælp. Københavnerne er de mest stressede i landet.

Ny uddannelse med start 28. september 2017 – Intromøde torsdag 17/8. kl. 19-21  i Sundhedscenter Vanløse, tilmelding til Henrik Dilling

SQ- og TFT Stress Coach

 Du lærer :  

 • At mestre Tankefeltterapi (TFT) og EFT-teknikker, SQ Coaching og stresshåndtering
 • At afdække graden af stress hos din klient
 • At arbejde helhedsorienteret ud fra Gefionmodellen´s 5 områder: Struktur, biokemi, energi, psykosociale forhold (EQ), samt værdier og formål (SQ)
 • Om centrering, personligt space og grænser, samt intuition og nærvær
 • Du lærer at afdække og fjerne blokeringer
 • Personlig energioptimering
 • At arbejde med optionsdialog og livshjulet

Du får:

 • Fantastisk effektive coaching og terapi værktøjer
 • Øget din bevidsthed, privat og i forhold til dit virke
 • Praktisk træning af metoderne alle dagene
 • Personlig udvikling i et trygt og fortroligt fællesskab
 • Individuelt- og gruppearbejde, samt direkte supervision
 • Mulighed for medlemskab af DETT efter afsluttet uddannelse      Uddannelsen er en overbygningsuddannelse over 9 måneder. Den henvender sig primært til folk, som har en baggrund som behandlere, terapeuter, coaches, HR-folk, psykologer og lignende.

 Krav til optagelse:

 • En eller flere relevante uddannelser. Fremvisning af relevante eksamensbeviser o.l. hvis påkrævet.
 • Optagelsessamtale
 • Indgåelse af kontrakt og betalingsaftale

 Krav til certificering:

 • Al litteratur læses og alle e-school opgaver udføres og godkendes
 • Deltagelse på alle undervisningsdage. Ved udeblivelse skal det forsømte indhentes efter nærmere aftale.
 • 6 godkendte TFT behandlinger hvor ubehaget går i nul. (Skal udføres med 6 forskellige klienter, hvoraf én kan være med klienten fra det superviserede forløb.
 • 2 x 1, 5 times direkte superviseret forløb som skal godkendes.

Al undervisning foregår i Sundhedscenter Vanløse på Skjulhøj Alle 32, 2720 Vanløse. 

Gratis introaften til uddannelsen med demonstration af primært TFT Skjulhøj alle 32, 2720 Vanløse d. 17. august og d. 12. september kl. 19 – 21.

Der vil blive serveret kaffe, te, frugt og snacks.

Tilmelding nødvendig: 2826 0398.

Ansøgningsskema rekvireres hos Henrik på: Henrik@dilling.info

 Datoer:
2017

 1. 28. – 29. september. 2 dg.
 2. 9. – 10. november. 2 dg.
 3. 7. – 8. december. 2 dg.

2018

 1. 25. – 26. januar 2 dg.
 2. 2. – 4. marts 3 dg.
 3. 6. – 8. april 3 dg.
 4. 17. – 18. maj 2 dg.
 5. 1. – 3. juni 3 dg.

Mødetid på kursusdagene er fra kl 9.30 – 16.30.

Forplejning på kursusdagene: Kaffe, the og vand samt frugt og snacks. Frokost sørger du selv for.

 Pris: 23.800,-

 Betalingsbetingelser:

 • Ved kontant betaling af hele beløbet før uddannelsesstart, får du 10% rabat på det samlede uddannelsesforløb. Samlet pris: 21.420,-
 • Hvis du ønsker en afdragsordning, skal du indbetale kr 7900 ved indgåelse af kontrakt, eller senest 14 dage før kursusstart. Det resterende beløb på kr. 15.900 afdrages med kr.: 2271 pr. måned i 7 måneder. (Eller anden underskreven aftale.) Det første afdrag er 1. november 2017.  Afdragsordningen skal tilmeldes PBS eller betalingsservice.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Henrik Dilling på 28 26 03 98 eller henrik@dilling.info

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Lukket for kommentarer