Kursus om zoneterapi og cancer

Efteruddannelse for zoneterapeuter den 25. og 26. september 2015. (OBS – Dato ændret!)

DDZ lægger hus til et kursus alle zoneterapeuter med stor fordel kan deltage i, arrangeret af Leila Eriksen. Et kursus hvor du lærer gode og velgennemprøvede teknikker og beriges med viden og erfaring, som kan bruges til alle dine klienter og patienter. Uanset helbredsproblemer & alder. Børn som voksne. Læs mere

Nyt forskningscenter

Forskning i integration af alternativ og konventionel behandling

Canadierne er fremme i skoene når det kommer til alternativ behandling. Næsten en tredjedel af befolkningen benytter regelmæssigt komplementær behandling i forbindelse med deres behandlingsforløb, og nu får de også et nyt forskningscenter der netop skal undersøge alternative behandlingsmetoder. Centeret (Centre for Integrative Medicine) skal nemlig undersøge effekten og fordelene ved at kombinere og integrere alternativ behandling med konventionel behandling. Læs mere

Nye krav fra Sundhedsstyrelsen

Nyt, igen, om krav til timefordeling fra Sundhedsstyrelsen

Efter Sundhedsstyrelsen for nyeligt specificerede kravene til fordeling mellem klasseundervsining og e-larning, i relation til zoneterapeutuddannelsen og dermed også fag som anatomi og sygdomslære, har der været en del debat om emnet. Bl.a. anser brancheforeningerne det for uhensigtsmæssigt, at der også i de teoretiske fag skal være tvunget 2/3 klasseundervisning. Derfor har Sundhedsstyrelsen netop tilkendegivet, at man endnu en gang vil tage timefordelingen op til revision, hvilket forhåbentlig giver et nyt udfald som giver en større grad af fleksibilitet til e-learning, til fordel for de teoretiske fag. Læs mere

DDZ opgraderer

DDZ opgraderer: Ny underviser, nye ekstern konsulent og nye stole!

Skolen er glad og stolt over at kunne byde velkommen til underviser Karina Colding på kurserne Øreakupunktur inkl. NADA pkt.´er, Meridianlære og 5 – element samt Funktionel Akupunktur. Karina underviser i forvejen på Kinesiologi 1 – 4, Mindfullness og Homøopati Basis. Karina, der er Zoneterapeut, Akupunktør og Kinesiolog har 22 års erfaring med behandling og undervisning med fokus på personlig udvikling, naturmedicin og kost og er derfor en stærk ressource at have på skolen. Læs mere

DDZ’s nye Facebookside

Ny Facebookside tager kampen op mod fordomme

Hos DDZ uddanner vi en bred vifte af knalddygtige behandlere, men vi vil meget mere end det. Vi vil også sikre os, at alle vores behandlere får lov at arbejde i en verden, som anerkender alternativ behandling for hvad det reelt er, nemlig et positivt alternativ til traditionel lægevidenskab – Og ikke kvaksalveri. Læs mere

Faste og immunforsvar

Faste har stor positivt effekt på immunforsvaret, og nu er det videnskabeligt bevist

Faste har længe været kendt og brugt i bla. det alternative system, men nu er der langt om længe bevis for, hvorfor og hvordan det gavner.

Nye undersøgelser viser nemlig, at blot 3 dages faste kan have bemærkelsesværdig stor effekt på immunforsvaret. Selve fasten får kroppen til at nedbryde fedt- og sukkerdepoter, men endnu vigtigere er det, at også de dele af ens immunsystem der måtte være skadet eller gamle, viser sig at blive nedbrudt. Læs mere

Zoneterapi på fMRI-scanning

Zoneterapi kan ses med fMRI-scanninger

Vidste du, at sammenhængen mellem fodens reflekszoner og tilhørende kropsområder kan måles?

Det har et japansk forskningsprojekt afdækket ved at måle hvordan at tryk på fodens reflekszoner gav udslag i de dele af hjernen som var tilknyttet de respektive reflekszoner. I dette tilfælde drejede det sig om skulder, øjne og tyndtarm. Læs mere

Afgørelse om e-learning

Endelig kom der positiv afgørelse om e-learning

Som mange nok ved, så har der været en del debat og usikkerhed omkring mængden af e-learning i de alternative uddannelser, bl.a. fordi de første udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen ikke var helt tydelige. Men nu er der endeligt udsendt en meddelelse, som både er konkret og positiv. Læs mere

Zoneterapi forbedrer livskvaliteten for kræftpatienter

Og det er der faktisk ikke noget nyt i…

En række studier har gennem tiden vist, at behandling med zoneterapi kraftigt reducerer smerter, kvalme, diarre/forstoppelse og generelt forbedrer kræftpatienters livskvalitet.

En gruppe forskere (1) gennemgik allerede i 2010 hele 60 eksisterende studier, men udvalgte blot 4 som levede op til deres kvalitetskrav om at være kontrollerede kvantitative forsøg med fysiske eller psykologiske beviser. Generelt viste studierne, at der forekommer en reduktion i forhold til smerte, kvalme og træthed ved behandling med zoneterapi.

Et andet forsøg (2) viste mere end 30 % forbedring af forhold som appetit, kvalme, smerter, træthed og forstoppelse/diarre hos patienter der modtog zoneterapi, set i forhold til kontrolgruppen.

Også et forsøg vedr. brystkræft (3) viste at patienter der modtog zoneterapi oplevede en betydelig reduktion i smerter, mens et fjerde forsøg (4) også viste en generel reduktion i negative fysiske og følelsesmæssige bivirkninger.

Det vigtigste i denne sammenhæng er dog ikke selve effekten, men hvor mange studier der ikke kan bruges til at understrege effekten! Ene og alene fordi der er fejl i selve undersøgelsesmetoderne. Det betyder, at man får ødelagt gyldigheden af undersøgelsernes resultater, selvom resultatet i sig selv kan være særdeles relevant.

Det er ikke nogen hemmelighed at det er både omstændigt og ressourcekrævende at planlægge og gennemføre et godt studie som lever op til alle krav. Og fordi der netop ofte ikke er ressourcer nok, så udføres der rigtig mange undersøgelser med for få deltagere, manglende kontrolgrupper, begrænsede statistik og beregninger med et manglende fokus. Det betyder at størstedelen af undersøgelserne inden for det alternative aldrig bliver dømt gyldige, alene pga. metoden, uagtet af hvad de beviser.

Skal der flere ressourcer til at undersøge forholdene omkring alternativ behandling på bedste videnskabelig vis, så skal vi som behandlere, brugere, skoler og brancheforeninger selv tage de første skridt. Først og fremmest skal vi have resten af samfundet med, så der bliver interesse for at forske mere i området. Det kræver bl.a., at vi får ændret den retoriske brug og forståelse af ”alternativ behandling” som noget udefinerbart hokus-pokus der ikke helt kan bevises og forklares. Vi skal vide og vise, at der er både belæg og bevis for det vi gør, så endnu flere får øjnene op for alternativ behandling.

Derudover kan vi også gøre en stor forskel, hvis vi allerede nu begynder at bygge et fundament til fremtidige undersøgelser. Det kan i praksis være, at man som behandler eks. ser efter muligheder for at indsamle eller bidrage med data og statistik til forskning/undersøgelser. Du kan også blot starte med at dokumentere og arkivere dine behandlingsresultater, for selv hvis det ikke bruges nu, så kan det bruges i fremtiden.

Tiltag som disse kan i sidste ende forhåbentlig lede til mere og bedre forskning, og dermed en mere tværgående anerkendelse af faget, også i det etablerede system.

 

Referencer:

http://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/reflexology/what-does-research-say-about-refloxology

1)  Kim, Lee, Kang, Choi, and Ernst (2010)

2)  Hodgson (2000)

3)  Stephenson et al. (2000)

4)  Milligan et al. (2002)